AURREKONTUA 2021

Aurrekontuak

2021ko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

SARRERAK

KAPITULUA IZENA EURO
1 Zuzeneko zergak 24.850,00
2 Zeharkako zergak 600,00
3 Tasak eta bestelako sarrerak 16.190,00
4 Transferentzi arruntak 186.995,77
Ondare sarrerak 705,20
  Guztira 229.340,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTUAK

KAPITULUA IZENA EURO
1 Pertsonal gastuak 145.165,00
2 Ondasun arrunten eta zerbi. erosketa 48.675,00
3 Transferentzia arruntak 21.860,97
4 Kreditu globala 5.189,95
5 Inbertsio errealak 8450,05
  Guztira 229.340,97