Visor de contenido web

Aurrekontuak

2018ko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 22.869,96€
2 Zeharkako zergak 1.200€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 21.260€
4 Transferentzia arruntak 169.526,84€
5 Ondare sarrerak 710,20€
7 Kapital transferentziak 19.350€
  Guztira 235.277€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 129.428€
2 Ondasun arrunten erosketa 56.848€
4 Transferentzia arruntak 20.514€
6 Inbertsio errealak 28.487€
  Guztira 235.277€

Dokumentuak deskargatu

2018 aurrekontua [pdf]

Hemen sakatuz gero, 2018ko aurrekontua deskargatuko da