Visor de contenido web

Aurrekontuak

2017ko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 24.280€
2 Zeharkako zergak 1.200€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 21.570€
4 Transferentzia arruntak 161.622,02€
5 Ondare sarrerak 710,20€
  Guztira 209.382,22€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 108.614€
2 Ondasun arrunten erosketa 61.131,50€
3 Finantza gastuak 50,00€
4 Transferentzia arruntak 20.492€
5 Inbertsio errealak 14.144,72€
6 Finantza pasiboak 4.950€
  Guztira 209.382,22€

Dokumentuak deskargatu

2017 aurrekontua [pdf]

Hemen sakatuz gero, 2017ko aurrekontua deskargatuko da