Visor de contenido web

Datoak, demografia etab.

Egun Gaintzak 128 biztanle ditu. Baina 1860. urtean udalerrian 500 biztanle bizi omen ziren eta 40 urteren buruan 100 biztanletik gora galdu omen zituen. Halere 50. eta 80. hamarkada artean jasan zuen jaitsiera handiagoa izan zen, 30 urteren barruan 232 biztanle galdu baitzituen. Dirudienez ordura arte landa eremuan bizi eta dihardun zuen biztanleria behe lautadan indarrean ari zen industria gunera lekualdatu zen, jadanik abian zen biztanleriaren gain behera indartuaz. 

Baina azken 10 urteetan Gaintzako biztanleria mantendu egin da eta urteren batean gorantz ere egin du. Igoerarik azpimarragarriena 2004-2006 urte artean jasandakoa izan da, eta hain justu frontoi inguruko etxebizitza berrien eraikuntza-lanen amaierarekin bat dator. Orokorrean, landa eremuan milurteko berriak biztanleriaren igoera ekarri du, arrazoiak hainbat izan daitezke, batzuk lekuan lekukoak badira ere, beste asko herriz herri errepikatu egiten dira; udalek abian jarri duten etxebizitza politika aktiboa, herri txikietako zerbitzu eskaintza igoera, etxebizitzen salneurri altua,… 

Landa eremuko herri hauen biztanleria adin taldeka aztertzean Gaintzako biztanleriaren banaketak desegituraketa handiena duela ikus dezakegu. Adindu gehien bertan bizi da eta gazte gutxien ere bai, 65 urtetik gorakoek 19 urte azpiko gazteen kopurua 8 puntuan gainditzen dute. Egun biztanleria egitura orekatuena Altzagako herriak du, azken urteetan biztanle kopurua asko handitu da, udalak etxebizitza politika aktiboa izan duen garaian. 

80. hamarkadatik gaur arte Gaintzako biztanleriak izan duen joera orokorra mantentzearena izan da, igoera txikiren batekin. 

Gaintzako bizilagun kopuruak aldaketa handiegirik sufritzen ez zuen bitartean gainontzeko herrietakoa beherantz zioan, baina mende berria hastearekin batera Altzaga, Arama eta Mutiloko egoerak aldaketa nabarmena jasan zuen, biztanleriak goranzko joera hartu baitzuen, Gaintzakoaren antzera baina neurri handiagoan, gaur egun Gaintzakoa herria delarik bizilagun gutxieneko herria Goierriko eskualdean. 

Urteen joan etorrian Gaintzako adin nagusiko taldea handituz joan da, egun biztanleria osoaren %25a osatzen dute, eskualdeko portzentajerik altuenetaz ari gara hizketan. 

 

Biztanleria
  2016 2011 2006
Gizonezkoak 74 73 79
Emakumezkoak 54 52 55
0-19 22 24 22
20-64 75 76 79
>64 31 25 33
Biztanleria guztira 128 125 134
Biztanleriaren dentsitatea . 22 22

 

Udalaren estatistika gehiago